Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Eldens hemlighet

Ängsnässkolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Vi kommer att lära känna Sofia och få ta del av boken som är verklighetsbaserad under ca sex veckors tid.

Lärandemål

Du kommer att ges möjlighet att utveckla:

- din förmåga att läsa och tolka text.

- din förmåga att göra sammanfattningar av läst text.

- din förmåga att formulera dig i tal om dina tankar om det du läst.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med boken i ca sex veckor. 

Varje vecka har vi ett boksamtal i mindre grupp där vi diskuterar givna frågor utifrån den text som vi haft i läxa att läsa. 

Ibland läser vi även i par i skolan.

Du kommer att läsa och svara på frågor hemma och på så vis förbereda dig inför bokpratet i skolan.

Bedömning:

Du kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång.

Dina svar på frågorna kommer att bedömas samt din aktivitet på boksamtalen. 

Vi kommer att avsluta med att skriva en recension som också kommer att bedömas.


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen
Lästema
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback