Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Fred och konflikt

Träkvista skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

"I krig finns inga segrare utan alla är förlorare" Neville Chamberlain "Mänskligheten måste få slut på krig annars kommer krig göra slut på mänskligheten." ~ John F. Kennedy "Den som vill ha fred ska rusta för krig." ~ Vegetius

 

Fred och konflikt - ett arbetsområde om krig och för fred

I detta arbetsområde kommer du lära sig om olika sorters krig och de lagar som gäller för krig. Vi kommer också att lära oss om arbetet för fred och FN´s roll.

Ni kommer att fördjupa er i en väpnad konflikt som är aktuell just nu och redovisa denna på valfritt sätt för era klasskamrater. Ni ska också försöka ge ett förlag på just er konflikt skulle kunna lösas. Framtidens fredsmäklare är dagens ungdomar. Alltså du!

Grundarbete - med Gleerups texter

följande sidor bör du läsa och kan använda i din fördjupning (se nedan):

FN:S uppdrag - https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/9c6cb508-1933-498d-8484-9b4f7cc0cc94

FN:s organisation - https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/5c24cfce-b01e-4b4b-af4a-b3cd59b5a5c9

Väpnade konflikter - https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/d3b4f413-9c8d-42de-9c36-b4447950dd7d

Vad orsakar väpnade konflikter - https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/2f353389-bac1-4209-9b94-387ec264201f

Konsekvenser av väpnade konflikter- https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/0dbc7f7c-339b-43fd-bde6-47f812de8b59

FN:s roll - https://gleerupsportal.se/laromedel/samhallskunskap-7-9/article/81266a94-f98b-4d7f-a539-f9cfa10dfc87

 

 

Världens väpnade konflikter - fördjupningsarbete

Under detta arbetsområde kommer du få möjligheten att fördjupa dig i en aktuell väpnad konflikt. Välj en av världens väpnade konflikter som finns på Globalis.se http://www.globalis.se/Konflikter

Länkar

Hemsidor

Säkerhetspolitik http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/

Globalis http://www.globalis.se/

Globalis konflikter: http://www.globalis.se/Konflikter

Landguiden: https://www.landguiden.se/Konflikter

Världskoll http://varldskoll.se/ 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Matriser i planeringen
Basmatris bedömning Samhällskunskap år 7-9
Uppgifter
Konflikter i Världen