Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Revolutionernas tid

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Äntligen historia! Nu kommer vi arbeta med 1700-1800 talet och fokusera på den industriella, franska och amerikanska revolutionen. Stora övergripande frågor som vi ska besvara är Varför startade revolutionerna? Vad hände? Hur förändrades samhället? Vilka i samhället drev på en förändring? Vilka blev konsekvenserna?

Tidsperiod: v 33-41

Prov: torsdag v 41 (14 okt)

 

Syfte

Du ska utveckla din kunskap om historiska tidsperioder, händelser och personer men även utveckla din förmåga att kritiskt granska och värdera historiska källor. 

Mål

Du ska få lära dig om olika revolutioner som den industriella, amerikanska och franska revolutionen samt lära dig om historisk källkritik. 

Arbetsgång

Vi kommer att blanda genomgångar med enskilda uppgifter och uppgifter i grupp men även film och diskussioner. Vi lägger stort fokus på att förstå orsaker och konsekvenser till dessa revolutioner. 

v 33-35 Industriella revolutionen

v 36-38 Franska revolutionen

v 39-40 Amerikanska revolutionen

v 41 repetition plus prov

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i ett avslutande prov samt uppgifter och diskussioner på vägen.

Detta ska du kunna:

  • När, var och hur om varje revolution
  • förklara orsaker till industriella revolutionen (eller varför startade revolutionen i just Storbritannien) och konsekvenser av denna revolution
  • förklara orsaker till och konsekvenser av den amerikanska och franska revolutionen
  • likheter och skillnader mellan dessa tre revolutioner
  • ord och begrepp
  • använda historisk källkritik 
  • förklara viktiga händelser som Boston Tea party, stormningen av Bastiljen, eden i bollhuset, skräckväldet, 

Begrepp:

revolution
kapital
råvaror
bojkott
skifte
tegar
upplysningen
urbanisering
spinning Jenny
stormningen av Bastiljen
skräckväldet
eden i bollhuset
koloni
Boston Tea party


Läroplanskopplingar

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Revolutionerna
Uppgifter
Instuderingsfrågor
Prov Revolutionerna

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback