Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Pedagogisk planering svenska 8D: Lyrik

Berzeliusskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer: läsa, göra diktanalyser och skriva egna dikter. Poesi ger dig frihet att formulera tankar och känslor och experimentera med språket. Du kommer även att få analysera en låttext och redovisa den inför en liten grupp och diskutera låttexter samt skriva en egen dikt.

Arbetslag: Gamma Klass: 8B                           Veckor: 33-38

 

Lyrik

Utdrag ur kursplanen i svenska:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Kunskapskrav för kursen:

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

 

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. 

 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

 

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

 

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 

 

Studiematerial:

 

Digitalt läromedel NE. Avsnitt 4. Lyrik

Portal lärobok s. 146-155

Studifilm om lyrik https://app.studi.se/l/poesi

Programmet Helt lyriskt - dikt/musik

Material som tillhandahålls via Google Classroom

 

Arbetssätt:

 

Du deltar aktivt vid genomgångar.

Du läser och analyserar olika dikter/låttexter.

Du diskuterar i olika konstellationer.

Du skriver en analys.

Du genomför en muntlig presentation inför grupp och diskuterar låttexter.

Du skriver en egen dikt.Bedömning

Du läser och analyserar en låttext.

Du genomför en muntlig presentation inför en grupp och diskuterar i grupp om låttexter.

Du skriver en egen dikt och lämnar in i Google Classroom.

 

Veckoplanering svenska

 

Vecka

Lektionsinnehåll

Att göra hemma/H-tid

33

Lektion 1: Genomgång av lyrik. Historik och exempel.

Lektion 2: Genomgång, stilfigurer och diktexempel.

Lektion 3: Genomgång, stilfigurer och diktexempel. Strövtåg i hembygden. Analys av dikt/låttext.

Studifilm om lyrik

NE: Lyrik


Läxa: Välj en svensk låt som ni vill analysera nästa vecka. Låten ska vara vald till måndagens lektion.

 

OBS: Alla låtar måste godkännas av svensklärare innan analys påbörjas. Skicka vilken låt ni har valt på chat till Lina.

34
Lektion 1: Bli klar med analys om Strövtåg i hembygden. Genomgång av analys av egen låt.

Lektion 2: Analysera er låt och förbered er på att leda ett samtal i liten grupp. Ta fram två diskussionsfrågor om låten.

Lektion 3: Analysera er låt och förbered er på att leda ett samtal i liten grupp. Ta fram två diskussionsfrågor om låten.

Denna vecka övar vi på att analysera en låt, leda samtal och delta i samtal. 

35

Lektion 1: Ni diskuterar i grupper utifrån de frågor ni har. Följ diskussionsstrukturen. Detta är en övning.

Lektion 2: Examinationsuppgift: Analys av låttext. Ni får en låt tilldelad som ni ska analysera på samma sätt som ni gjorde med den egna låten.

Lektion 3: Analys låttext samt göra 1-2 diskussionsfrågor om texten.

Du kommer att få en låt som du ska analysera i gruppen.Förbereder hemma på att leda.


Förarbete: Lyssna in dig innan på låttexterna. Du kommer få alla låtar innan diskussionen.

36

Lektion 1: Presentation och diskussion om låttexter i grupp.

Lektion 2:  Presentation och diskussion om låttexter i grupp.

Lektion 3: Rep. stilfigurer för dikt och dikttyper

37

Lektion 1: Rep. stilfigurer för dikt och dikttyper.

Tisdag utvecklingssamtal

Fredag studiedag38

Skriva dikt för hand. Lämna in.


Efter inlämning skriver du dikten på datorn och lägg till en passande bild som förstärker innehållet i dikten.

 

39

NYTT ARBETSOMRÅDE

 Lycka till!

 

//Svensklärarna i Gamma


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Poesi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback