Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

IDO

IDO HT 2021 Gymnasiesärskola

Milnergymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi prövar olika bollspel. Du får välja vilket bollspel du vill pröva. Vi deltar i Skoljoggen. Vi kommer att ha en friluftsdag.

Under höstterminen kommer du att få pröva:

  • Brännboll
  • Prickboll
  • Racketboll
  • Kubb
  • Innebandy
  • Boccia

Du kommer att få välja bollspel vid ett tillfälle.

Du kommer att få ta del av en friluftsdag.

Du kommer att få delta i Skoljoggen.

  •  

Läroplanskopplingar

1) Förmåga att genomföra fysiska aktiviteter som utvecklar fysisk förmåga och kroppsuppfattning.

2) Förmåga att genomföra olika former av friluftsaktiviteter.

3) Förmåga att reflektera över livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.

Rörelse till musik och dans.

Säkerhet i samband med friluftsliv och utevistelse.

Sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande, till exempel sambanden mellan fysisk aktivitet, utevistelse, sociala kontakter och hälsa.

Kroppsideal i media, bland ungdomar och inom idrotten.

Eleven deltar i att genomföra olika fysiska aktiviteter, dans och rörelse till musik.

Eleven deltar i att genomföra friluftsaktiviteter och utevistelser under olika förhållanden. Vid utevistelserna deltar eleven i att använda utrustning på ett säkert och till situationen anpassat sätt. Eleven deltar i kommunikation om vilken betydelse livsstilen har för hälsa och välbefinnande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter