Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Jobba med garn

Drottningdals skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vad är stickning, virkning och påtning? Jo, olika garntekniker där man genom att länka ihop en lång tråd på olika sätt kan tillverka saker.

Detta ska du lära dig:

 • Veta vad stickning, virkning och påtning är. Vad är skillnaden mellan de olika teknikerna?
 • Veta vad de olika verktygen heter och vad de används till
 • Kunna använda instruktionsfilmer och skriftliga instruktioner för att ta dig framåt i arbetet
 • Kunna planera, genomföra och nå ett resultat i minst en av teknikerna
 • Träna upp din skicklighet och nå ett hållbart och funktionellt resultat
 • Utveckla ditt skrivande i loggboken

 

Förmågor som du tränar:

 • Använda nya verktyg och tekniker för att tillverka föremål
 • Tänka själv - våga prova
 • Uthållighet
 • Följa instruktioner för att driva arbetet framåt
 • Samarbeta
 • Analysera och beskriva ditt arbete
 • Sätta ett eget uttryck på ditt arbete

 

Detta blir du bedömd på:

 • Din förmåga att planera, genomföra och slutföra ditt arbete
 • Hur du utvecklar din skicklighet i olika garntekniker
 • Din förmåga att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt
 • Din förmåga att få ett resultat som håller och fungerar
 • Hur du följer olika instruktioner, jobbar självständigt och samarbetar
 • Hur du beskriver och analyserar i loggboken

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback