Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Biologisk Mångfald Insekter

Önnerödsskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Levande varelser påverkar varandra. De påverkas också av den omgivning de lever i. Ekologi handlar om samspelet i naturen. Målet är att djupdyka i ekosystemet skogen med fokus insekter och se hur vi människor påverkar och påverkas av dem.

Det här kommer du att få undervisning om:

  • Vi kommer fördjupa oss i den svenska skogen och få upp ögonen för den artrikedom som finns där genom exemplet insekter.
  • Vi kommer att diskutera vad naturen betyder för rekreation och upplevelser samt vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  • Vi kommer att arbeta med begreppen hållbar utveckling, biologisk mångfald och ekosystem.
  • Vi kommer lära oss om insekter och deras betydelse och nytta 
  • Vi kommer lära oss mer om rödlistade arter och diskutera människans roll i olika arters fortsatta existens.

 

Arbetssätt:

Du kommer få fördjupa dig i en specifik insekt och lära dig mer om dess anatomi, förekomst och hur insekter bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.

Vi kommer arbetar med texter på www.skogslektioner.se och svara på frågor till texterna. Vi kommer att titta på filmklipp och diskutera olika frågor.

 

 

Mål:

  • Se och förstå naturens mångfald och kunna ge exempel på hur vi kan bidra till att den mångfalden vi befinner oss i kan finnas kvar i framtiden. 
  • Förstå betydelsen och nyttan med insekterna

 

 

Det här kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt din förmåga att använda biologiska begrepp och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

 

 

     ...På följande sätt:

          Detta visar du genom att delta i diskussioner, i olika uppgifter samt i dina texter och bilder.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback