Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Läsning

Vallastadens skola, Linköping · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Att vara en god läsare kommer du att ha nytta av hela livet. Är det så att läsning är nyckeln till framgång? Ja, så är det! Under vår tid tillsammans kommer vi kontinuerligt att arbeta med läsning av olika sorters texter. Vi kommer att ha högläsning, enskild läsning, läsning i par, läsning i grupp, tyst, högt.... Ja, kort och gott: Du kommer att få många tillfällen att utveckla din läsförmåga!

 

 

Mål

Vad ska du lära dig?

 • Läsa med flyt och inlevelse, både skönlitterära texter och faktatexter. 
 • Förstå vad som är det viktigaste i texterna du läser.
 • Berätta med många ord vad texterna du läser handlar om. 
 • Beskriva vad du tänker och känner när du läser. 
 • Samtala med kamrater om olika ämnen. 

Undervisning

Hur ska vi arbeta?

 1. Vi har bokcirkel. Du arbetar i grupp med att läsa böcker.  Alla i gruppen turas om att läsa högt. Ni diskuterar svåra ord och händelser i boken. Du arbetar med frågor om till exempel huvudperson, miljö, händelser och upplevelser. Vi arbetar både individuellt, i grupp och helklass. 
 2. Vi arbetar också med kortare läsförståelseövningar i läsmaterialet zick zack. Du läser en text och svarar på frågor; på, mellan och bortom raderna. 
 3. Vi jobbar med parläsning, de första veckorna mer
 4. intensivt, där de turas om att läsa högt för varandra. Sedan tränar de på att svara på frågor till texten, sammanfatta och tränar på att tolka texten.
 5. De har också tyst läsning och mellan v. 35-38 kommer de att få läsa hemma.  

 

Bedömning

Hur bedöms dina förmågor och kunskaper?

 • Läraren lyssnar på dig när du läser.
 • Läraren bedömer din läsförståelse utifrån diskussioner och skriftliga uppgifter.
 • Läraren bedömer din förmåga att berätta och sätta ord på vad du tänker och känner i diskussioner och skriftliga uppgifter. 
 • Läraren bedömer din förmåga att föra samtal när du arbetar i grupp med några kamrater.
 •  
 • I slutet av terminen görs ett läsförståelsetest som bedöms av specialpedagog.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen
Svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback