Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Svenska för år 1 läsåret 2021/2022

Mål (läsa, skriva, tala, lyssna)

 • Kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling framgår
 • Ta enkla instruktioner
 • Lyssna och återberätta
 • Läsa enkla elevnära texter och återberätta handlingen
 • Läsa elevnära faktatexter
 • Skriva tydliga bokstäver på raden med versaler och gemener
 • Skriva med mellanrum mellan orden
 • Skriva ljudenliga ord och meningar
 • Centralt innehåll

 • Öva på handstil
 • Förstå och tolka olika texter
 • Läsa och skriva med digitala verktyg
 • Öva på språkets struktur
 • Läsa och skriva alfabetet och öva på alfabetisk ordning.
 • Läsa enkla elevnära texter och återberätta handlingen
 • Vi läser och skriver berättande texter och faktatexter
 • Vi övar på tal- och skriftspråk

 

Arbetssätt

I klassrummet kommer du att:

 • Träna på att skriva via genomgångar, arbete i Bokstavsordboken, skriva meningar om veckans djur och andra skrivövningar
 • Använda dig av olika typer av läsförståelseövningar t.ex  läromedel i läsförståelse samt muntliga och skriftliga textsamtal för att förstå vad du läser
 • Erbjudas olika typer av böcker att läsa, såväl skönlitterära som faktaböcker
 • Lyssna på högläsning av olika sorters böcker som skönlitterära böcker, faktaböcker och dikter.
 • Ha muntliga redovisningar inför klassen
 • Göra praktiska, kreativa och skapande övningar samt lekar för att befästa kunskaper

 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper bygger bland annat på:

 • Skolverkets bedömningsstöd för år 1
 • Samt en samlad bild av arbetet med arbetsböckerna

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback