Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Rörelse och konstruktion åk 6

Västerby skola, Hedemora · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Har du funderat på hur ett fordon kan konstrueras? Hur det är att arbeta utifrån en ritning, hur last påverkar farten eller kan man använda en propeller på en bil? Funkar det? Detta och mycket mer kommer du att få arbeta med i temat Rörelse och konstruktion. Du kommer att få bygga, konstruera, följa ritningar och klura på förbättringar. Du lär dig om rörelse, konstruktion, kraft och energi.

Undervisningens innehåll

 Arbetssätt:

I detta tema kommer vi att göra systematiska undersökningar i mindre grupper. Vi kommer också läsa texter,titta på film, skriva faktatext samt träna på att följa instruktioner och dokumentera.

Du ska få

- Bygga fordon utifrån egna idéer och testa dem.

- Läsa, tolka och följa andras ritningar.

- Göra egna ritningar.

- Ge förslag på hur en konstruktion kan förbättras.

- Dokumentera dina undersökningar i ord och bild.

- Läsa texter om hur fordon utvecklats och förändrats under tid och vilken betydelse de har för människors liv.

Begrepp

 • gravitationskraft
 • acceleration
 • retardation
 • friktion
 • centripetalkraft
 • motkraft
 • fritt fall
 • tyngdpunkt

Du ska kunna 

- bygga och konstruera ett fordon efter en instruktion eller en ritning..

- komma med frågor, egna idéer, hitta lösningar, testa och utveckla fordonet.

- dokumentera ditt arbete i text och tabellform, jämföra resultat och ge förslag på hur fordonet/undersökningen kan förbättras.

- delta i samtal som rör enkla frågor i fysik och teknik.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • ditt engagemang i diskussioner och resonemang
 • ditt engagemang när du arbetar i din grupp 
 • dina laborationer
 • dina dokumentationer
 • Resultat på provet om krafter

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
Rörelse och konstruktion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback