Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Formella och informella brev åk7

Slättängsskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Formella och informella brev. Du får lära dig skillnaderna på dessa samt hur du skriver båda sorterna.

Varför ska vi lära oss att skriva brev?

Brevskrivning hör lika mycket till ämnet livskunskap som svenska och det ger dig språklig makt att kunna skriva brev. Du kommer behöva skriva brev någon gång i ditt liv och om jag får gissa tror jag i alla fall att nästan alla kommer behöva skriva ett personligt brev när ni ska söka jobb. Det krävs idag och då är det viktigt att du vet hur du ska skriva ett sådant brev. Det ska du få lära dig! 

Nedan ser du syftespunkterna som ligger till grund för brevskrivning. Dessa är hämtade från läroplanen och kursplanen i svenska.

Hur ska vi göra?

Vi ska lära oss skillnader på brev genom att ni ska få läsa och skriva egna av båda sorterna (formellt och informellt).

De informella breven, de som är personliga och som skrivs (i detta fall) till dig själv i årskurs nio. Ett brev där du väljer innehållet. I Classroom (7FSV) har jag bifogat ett dokument med tips på vad brevet kan innehålla. Detta brev ska skrivas för hand och sedan läggas i ett kuvert som du får av mig. Jag sparar detta brev till du slutar nian.

Du ska också skriva ett formellt brev till mig (din svensklärare). Svara på mitt brev. Tänk på att följa mallen hur man skriver ett brev. Se till exempel hur mitt brev ser ut och följ det. Använd ett korrekt språk och stavning. Du skriver brevet i ett dokument öppnat i Classroom - Klassuppgifter (7FSV). 

 

Vad bedöms?

Jag kommer titta på följande saker i ditt formella brev:

* Hur väl du använder dig av skriftspråkets regler. 
* Hur väl du presenterar dig (ordval och meningsbyggnad).
* Hur väl du förhåller dig till genren (har med det som ska ingå i brev).


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Matriser i planeringen
Matris skriftlig produktion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback