Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

KOTKOS01

Konstruktion 1

BALDERGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och användning.

Uppgift Pallen

En pall ska konstrueras där utseende, hållbarhet, praktiska betänkligheter med tanke på maskinernas begränsningar ska has i åtanke.

 

Kravspecifikation Pallen

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Konstruktionsuppgift

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback