Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Boken om mig

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Du ska skriva en bok om en fantastisk, unik, underbar och fullständigt makalös person d.v.s. dig själv. Boken kommer att innehålla flera olika avsnitt där några är obligatoriska och några du själv valt att ta med. Du ska också illustrera din bok och kan då gärna ta med foton eller rita egna bilder så att boken blir trevligare att läsa.

Så här kommer vi att arbeta:

Texten ska vara skriven i jag-form. Det är du själv och dina tankar och upplevelser som är det viktigaste. Skriv inte bara vad som hände utan försök att få fram hur du tänkte och kände kring vissa händelser, varför en person är viktig för dig eller varför du tycker att din lillebror är irriterande, varför en händelse är viktig för dig och hur händelser och personer har påverkat dig t.ex.

Boken ska bestå av sju kapitel och det bör vara ca en A4 sida skriven text per kapitel. Fem kapitel är obligatoriska och två där man får välja själv.

Du kommer först att skriva utkast till de olika kapitlen. När du anser att ett kapitel är klart ska du få respons på din text, ibland från en kompis och ibland från din lärare. Efter responsen ska du bearbeta din text.

När du har bearbetat dina texter så väl du kan ska du illustrera din bok, dels genom illustrationer i kapitlen men även genom en dekorativ framsida. Du kan också gärna ge din bok ett mer personligt namn än Boken om mig om du vill det. Illustrationerna kan bestå av ritade bilder, foton, tidningsurklipp m.m.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

- kunna skriva återberättande, berättande och/eller förklarande texter om dig själv och din uppväxt

- kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet 

- kunna ge och ta respons om skrivna texter, både vad gäller innehåll och form 

- kunna bearbeta dina texter utifrån respons så att de blir tydligare och får bättre kvalitet

- kunna kombinera text och estetiska uttryck (foton, teckningar et.c.) för att förstärka och levandegöra texternas budskap


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Svenska kunskapskrav år 4-6
Uppgifter
Boken om mig
Förslag på ämnen och frågor att fundera över

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback