Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Rörelse och kraft

Nyhemsskolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi kommer att arbeta med kapitlet Rörelse och kraft i Koll på NO åk 6 under veckorna 34-37

Mål med kursen

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

 • Förklara gravitationskraft med exempel.

 • Förklara friktionskraft med exempel.

 • Förklara centripetalkraft med exempel.

Genomförande

    Det här kommer vi göra för att vi ska lära oss:
 • Ha lärarledd information och samtal
 • Läsa och diskutera faktatexter enskilt, i par och i grupp
 • Se undervisningsfilmer
 • Göra olika former av undersökningar samt dokumentera dessa
 • Arbeta med ämnesspecifika begrepp
 • Svara på faktafrågor och resonerande frågor genom tillhörande arbetsbok.

Bedömning

 • Skriftligt prov, muntliga samtal och visad förståelse under arbetsområdet.
 • Läsförståelsetexter som läxor tre stycken som genomförs både skriftligt och muntligt i grupp.

Planering:

Vecka: 34:

             Rörelse

 • Kolla på sli-play Vi lär oss om Newtons rörelselagar
 • Läs s. 32-33 i Koll på NO 6
 • Arbetsbok s.24-25
 • Träna på Bingel

            Vad är en kraft?

 • VÖL på Kraft på tavlan
 • Läs s.34-35 i Koll på NO 6
 • Arbetsbok s. 26-27
 • Träna på Bingel

Vecka 35:

          Friktionskraft        

 • Vad är friktion - frågeställning i par. Diskutera i helklass.
 • Titta på film om friktion.
 • Läs s. 36-37 i Koll på NO 6
 • Arbetsbok s. 27-28

          Cirkelrörelse, tyngdpunkt, kraft och motkraft

 • Läs s. 38-39 i Koll på NO 6
 • Arbetsbok s. 29-30
 • Läs  Plussidan s.31
 • Träna på Bingel
 • Elever gör egna frågor på kapitlet som de övar två och två 

 

Vecka 36:

 • Gör "Har du koll på rörelse och kraft?"
 • Prov Koll på NO 6 Rörelse och kraft.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Matriser i planeringen
Kraft, rörelse och energi åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback