Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

NAKNAK01b

Moment 1 Hållbar utveckling Mu1b

MIDGÅRDSSKOLAN, Umeå · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Med hållbar utveckling menas att kunna tillgodose de behov som finns i vårt samhälle på ett sådant sätt att det inte belastar miljön och resurser. Både för dagens generationer och framtida generationer. För att förstå detta ingår i detta moment kunskaper kring ekologi, energi och miljö. Under momentet kommer du att få fördjupa dina kunskaper sett ur ett lokalt och globalt perspektiv kring ekologi, ekologiska fotavtryck, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och vattentillgång. Vi kommer också att arbeta med energiformer och energikällor och om hur olika energikällor påverkar klimatet och ekosystem. I det här momentet kommer du också få arbeta med att utveckla ditt naturvetenskapliga språkbruk och att göra ställningstaganden.

Moment- och kursplanering i ekologi och hållbar utveckling.

För varje lektion kommer instruktioner i lärloggen. Lektionsinstruktioner finns även i länken ovan (Moment- och kursplanering ekologi och hållbar utveckling). Allt material finns i Google Classroom.


Läroplanskopplingar

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Matriser i planeringen
Moment 1 Hållbar utveckling Mu1b
Uppgifter
Inlämningsuppgift Energi och hållbar utveckling
Prov tisdag den 5/10 Moment 1 Hållbar utveckling

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback