Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Åk 5 Historia - en brytningstid & Vasatiden

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 september 2021

Den nya tiden i vårt lands historia börjar med ett mycket spännande äventyr. Kristian II var nöjd. Han var Sveriges kung, unionens kung, och såg ljust på framtiden. Men då visste han inte att bland de sex svenska adelsmän som han hade tagit som gisslan fanns en man som snart skulle sätta fart på historien igen. Den mannens namn var Gustav Eriksson Vasa.

Tidsperiod: Vecka 38 - 46

Vad kommer jag att lära mig?

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

  • redogöra för hur Gustav Vasa flyr och får makten i Sverige.
  • ge exempel på källor som använts för att skildra Gustav Vasas liv och resonera kring deras trovärdighet.
  • beskriva hur Martin Luthers idéer når Sverige och Gustav Vasas roll i reformationen.
  • ge exempel på uppror mot Gustav Vasa och förklara orsaken till upproren. redogör för handelsorganisationen Hansans förhållande till Gustav Vasa.
  • beskriva hur Sverige blir ett arvrike och ge exempel på regenter som efterträder Gustav Vasa.
  • förklara vad t.ex. Nordiska sjuårskriget och krigen med Ryssland handlade om.
  • förklara hur en ny världsbild växer fram och vilka följder den nya världsbilden får.
  • ge exempel på uppfinningar och förklara vilken betydelse de hade för hur historien utvecklade sig.
  • beskriva några av de europeiska upptäcktsresorna och följderna de fick för Europa och européerna.
  • beskriva upptäcktsresornas följder för de folk och rike som européerna upptäckte.

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

- arbeta utifrån Gleerups Historia 4 - 6.

- få undervisning om Vasatiden och de europeiska upptäcktsresorna.

- delta i samtal om viktiga händelser och personer.

- se kortare filmer.

 

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

- din förmåga att delta i samtal om tidsperioden och att resonera om viktiga skeenden och hur de påverkade utvecklingen i Sverige och Europa.

- din förmåga att förklara viktiga begrepp.

- ett skriftligt prov.

- ditt deltagande i uppgifter under lektionstid.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback