Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Kartan och Europas namngeografi

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

En karta är ett sätt att göra en bild av jordytan i förminskad form. Med hjälp av olika kartor får du reda på mycket om länder, områden, berg, sjöar, hav och många andra platser. På så sätt kan du skapa dig en bild av verkligheten. Vi kommer nu att arbeta med olika kartor och bland annat lära oss hur man använder, läser av och hittar på en karta.

Syfte och mål.

Du ska lära dig att läsa och använda olika kartor, genom att lära dig de tecken, symboler och skalor som finns att utläsa på en karta. Detta för att kunna orientera sig på kartan och kunna dra slutsatser om människors levnadsvillkor och hur hon påverkar landskapet.
Du ska även kunna använda ovan nämnda kunskaper till att "resa" till olika platser i världen och beskriva dem utifrån kartan och andra geografiska källor. Du ska lära dig Europas namngeografi.

Bedömning - vad och hur?

 Att bedöma:
- dina kunskaper om olika typer av kartor.
- din förmåga att använda olika kartor.                                                                                                                                                    - dina kunskaper om geografiska begrepp.                                                                                                                                               - dina kunskaper om Europas namngeografi.                                                                                                                                 

- din förmåga att jämföra till exempel storlekar och lägen på kartan.Hur kommer jag att bedöma?
- genom att se hur du arbetar lektionstid.
- genom samtal med dig enskilt och i grupp.
- genom ett skriftligt prov V.37

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

- Ha genomgångar och diskussioner
- Arbeta med kartor och begrepp.
- Göra kartövningar, träna på namngeografi.
- Se på filmer om Europa.
Läroplanskopplingar

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Uppgifter
Inför provet! V.37
Inför provet! V:37

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback