Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

ÅK 8: Porträtt

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Du kommer att få brodera ditt porträtt eller ett porträtt av någon annan. Innan arbetet påbörjas får du öva på olika broderistygn.

 

Följande mål ligger till grund för ämnet:

Kopplingar till läroplan

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Du lär dig att:

 • planera och tillverka olika föremål med hjälp av olika material och verktyg

 • träna dig i att använda skisser och arbetsbeskrivningar

 • under arbetets gång förklara och berätta hur du har tänkt,

 • redovisa hela vägen från idé till färdigt föremål

 • Jobba självständigt 

 • samtala om både egna och andras slöjdade föremål

 • få kännedom om hantverk, slöjdtraditioner och symboler i olika kulturer

 

ÅK 8: Porträtt

Du kommer att få brodera ditt porträtt eller ett porträtt av någon annan. Innan arbetet påbörjas får du öva på olika broderistygn. Du har förstås lov att använda fler  sorters stygn än de du övat på. Porträttet ska bestå av minst fyra sorters stygn. Arbetet behöver inte vara enbart broderi, det kan vara kombinerat med andra tekniker e.x. lappteknik, applikation, tryck etc. 

.                           

Redovisning - Så här kommer vi att arbeta. 

 1. En kort genomgång där du får inspiration hur du kan genomföra ditt arbete. 

 2. Du får träna på minst 5 olika sorters stygn.

 3. Du får träna att rita, klippa och kalkera din bild på ett tyg. 

 4. Du får träna att använda symaskin för att sicksacka tygkant 

 5. Du arbetar sedan med ditt broderi. Du väljer mellan olika stygn. Du kan också hitta på egna stygn. Arbetet behöver inte vara enbart broderi, det kan vara kombinera med andra tekniker e.x. Lappteknik, applikation, tryck etc. 

 6. Arbetet avslutas med du får kanta ditt broderi eller montera det. 

 

Arbetsgång: 

 1. Du gör en planering och dokumenterar ditt arbete löpande. 

 • Beskriv kortfattat, steg för steg för varje lektion, hur du kommer att göra för att få ihop ditt slöjdarbete. 

 • Att tänka på är att: det är ditt eget ansvar är att se till att du bli klar innan terminens slut. 

 1. Du tränar på minst 5 olika sorters stygn.

 2. Du rita minst fem skisser som visar vad och hur du vill göra.

 • Välj ut en skiss, gör en mer noggrann ritning (med mått).

 • Beskriv kort på din ritning, vad du tänker göra.

 • Vad föreställer din ritning?

 • Vilka material tänker du använda?

 • Vilka verktyg tror du att du behöver?

 1. Du väljer ett tyg och sicksackar sedan kanterna. 

 2. Du klipper och kalkerar/överför din bild på ett tyg. 

 3. Du arbetar sedan med ditt broderi. 

 • Du väljer mellan olika stygn, t.ex. förstygn, efterstygn, korsstygn, korsstygn, plattsöm mm. 

 • Du kan också hitta på egna stygn. Arbetet avslutas med du får kanta ditt broderi eller montera det. 

 1. Montera ditt arbete. (valfri metod.te.x ram, kanta, kudde, väska mm)

 

Detta kommer jag som slöjdlärare bedöma - 

 • Jag följer din arbetsprocess och läser det du skriver i din loggbok.

 • Det färdiga porträttet. (granskas främst utifrån hur noggrant du arbetat och hur välgjort det är, samt hur nära det broderade porträttet ligger din egen skiss och planering.

 • Svårighetsgraden. T.ex. broderistygn: minst fyra olika stygn. Kombinationer av olika tekniker mm. 

 • Din dokumentation (som skrivits ned i loggbok och din planering samt dina reflektioner kring ditt arbete)

Din förmåga att...

 • planera vad du ska göra och på vilket sätt 

 • utveckla egna idéer (Hur aktiv du varit med egna förslag)

 • arbeta självständigt och lösa problem

 • lösa problem  

 • arbeta med olika material och tekniker 

 • själv välja och använda verktyg och redskap 

 • arbeta enligt gällande säkerhetsregler.

 • redogöra för egna tankar, idéer och erfarenheter kring ditt eget och andras slöjdföremål

 

Tänk på att dokumentera varje lektion:

 • Vad har jag gjort idag?

 • Hur har arbetet gått idag?

 • Vad har jag lärt mig idag? Skriv ned i loggboken minst två slöjdbegrepp som du har lärt dig på lektionen!

 • Hur ligger jag till enligt min lektionsplanering?

 • Hur kommer jag vidare nästa lektion? 

           

 

  Lycka till med ditt arbete!

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback