Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bildämnet - samlade uppgifter

Jonsereds skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Här kan ett antal olika uppgifter kopplade till bildämnet läggas upp.

Olika uppgifter med olika innehåll och syfte kopplade till bildämnets läroplan.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bild år4-6, Jonseredskola
Uppgifter
Presentera dig själv i en bild!
Presentera dig själv i en bild!
Kreativitet & uppfinningar
Kreativitet & uppfinningar
Kreativitet & uppfinningar
Kreativitet & uppfinningar
Kreativitet & uppfinningar
Kreativitet & uppfinningar
Vattenfärg och tusch på skrynkligt papper!
Vattenfärg och tusch på skrynkligt papper!
Vattenfärg och tusch på skrynkligt papper!
Rita till musik
Rita till musik
Illustrera en bild till din egen berättelse!

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback