Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 5

Max's movie

Ödenäs skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi kommer att titta på "Max's movie" och på olika sätt arbeta med avsnitten.

Syfte

Vi kommer att titta på "Max's movie". Innan varje avsnitt översätter vi ord för att öka förståelsen för innehållet. Efter varje avsnitt kommer vi att diskutera innehållet och besvara frågor skriftligt. 

Det här ska vi göra

  • Titta på Max's movie avsnitt 1-10
  • Diskutera och besvara frågor till avsnitten.
  • Träna på utvalda ord till avsnitten.

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback