Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Teknik

·

Årskurs:

2 - 3

Trafiken

Magra skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vad betyder de olika vägmärkena som möter oss i trafiken? Vi kommer lära oss hur vi går och cyklar i trafiken. Vi kommer också tala om de olika reglerna som finns och som är viktiga att följa. Hur syns vi i mörkret?

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med trafiken. Vi kommer titta och lära oss olika vägmärken, hur man gåroch cyklar i trafiken Vi kommer även titta på korta filmer om trafik. Vi kommer använda oss av NTFś arbetsmaterial och filmer.  

Konkreta mål:

Syftet är att eleverna ska utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges kunskaper i hur regler följs och hur infrastrukturen är uppbyggd för att alla människor ska kunna samspela i trafiken.

Målet är att eleven ska ges större kännedom om trafikregler, vägmärken och hur man går och cyklar i trafiken.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • arbeta enskilt
  • arbeta i grupp
  • beskriva hur man går och cyklar i trafiken
  • beskriva och peka ut ett flertal vägmärken, Påbjudna gång och cykelbanor, påbjuden gångbana, påbjeden cykelbana, stopp-plikt, övergångsställe, hastighetsbegränsning, varning för farthinder, varning för barn, förbud mot trafik med cykel och moped klass 2.

Undervisning:

Vi kommer följa NTFś häfte "säker i trafiken" Här får eleverna reflektera över olika uppgifter och bilder samt svara på frågor. Vi kommer även titta på olika filmer kopplat till ämnet trafik. Vi kommer tala om trafiksäkerhet och lära oss om olika vägmärken. Vi kommer tala om vad man behöver tänka på när man åker kollektivt eller skolbuss.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen
Trafik - bedömningsmatris för åk 2-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter