Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7

bild år 7 Pedagogisk planering Rörelse

Tornhagsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi tecknar streckgubbar och pratar om proportioner och anatomi. Vi delar in oss i mindre grupper och tecknar av varandras rörelser. Efter det ges en instruktion ut där man ska förklara genom en bild instruktionen. Bilden ska innefatta människor med rätta proportioner.

Innehåll

Syfte

Att lära sig människans proportioner. 

 

 

Arbetssätt

  • Genomgång där vi ritar upp en streckgubbe och pratar om proportionerna. Att höften är i mitten och vi delar in kroppen i sex
  • lika stora delar. 
  • Efter den första teckningen fortsätter vi med att göra flera men olika känsloyttringar. Arga, ledsna eller hur kroppen ser ut när man springer? Vi delar in klassen i mindre grupper där eleverna får vara varandras modeller. Alla får då flera olika rörelser med sina streckgubbar. De ska även rita kläder och sätta muskler på sina streckgubbar. 
  • Efter det ges en skriftlig instruktion ut på ett papper till varje elev. Instruktionerna bygger på en kommunikationsmisstag eller språkbarriärer tex. Från den instruktionen ska sedan eleverna göra en illustration. 
  • Ni börjar måla en bild på A4 papper där ni använder dig av Haring inspirerade gubbar. Ni använder er av tuschpennor.
  •  

 

Examinationsform

Alla skisser sparas i din loggbok.

  •  
  • Utställning i matsalen utställningen heter Rörelse.

Svara på frågor angående ord (begrepp) i classroom. 

Svara på frågor angående projektet i sin helhet i classroom. 

 

 

Bedömning 

Du kommer att bedömas i de kunskapskrav som syns nedan.

Vi tittar särskilt på om du in din färdiga bild visar att du har lärt dig människokroppens proportioner och använder dig av dem.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback