Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Religion

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi kommer att gå igenom kristendomen, islam, hinduismen och buddhismen. Vi fokuserar då på vissa områden: ursprung, grundare, gudstro, religiösa ledare, heliga skrifter och platser, högtider samt livsregler. Vi tränar oss i att se samband, likheter/skillnader mellan religionerna.

Religionsundervisningen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

Konkreta mål

Du ska känna till:

 • hur det är att leva som kristen, muslim, hindu och buddhist.
 • vilka regler och lagar som finns inom de olika religionerna.
 • symboler och viktiga högtider inom de olika religionerna.
 • de olika religionernas ursprung.
 • resonera kring olika livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.
 • och kunna jämföra de fem världsreligionerna.

 Undervisning

Vi arbetar på följande sätt: 

 • gemensamma genomgångar.
 • gemensam och individuell faktaläsning.
 • Titta på filmer och diskutera dem.
 • diskutera religioner, t.ex. likheter och skillnader, levnadsregler, åsikter och tankar om dem.
 • arbetar självständigt med att besvara frågor om religionerna.
 • öva religionsbegrepp. 
 • kahoot

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper

 • genom de skriftliga uppgifter vi gör och
 • din delaktighet och ditt resonemang i diskussioner.

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen
Religion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter