Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Religion

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 maj 2024

Vi kommer att gå igenom kristendomen, judendomen, islam, hinduismen och buddhismen. Vi fokuserar då på vissa områden: ursprung, grundare, gudstro, religiösa ledare, heliga skrifter och platser, högtider samt livsregler. Vi tränar oss i att se samband, likheter/skillnader mellan religionerna.

Religionsundervisningen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

Konkreta mål

Du ska känna till:

 • hur det är att leva som kristen, muslim, hindu och buddhist.
 • vilka regler och lagar som finns inom de olika religionerna.
 • symboler och viktiga högtider inom de olika religionerna.
 • de olika religionernas ursprung.
 • resonera kring olika livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.
 • och kunna jämföra de fem världsreligionerna.

 Undervisning

Vi arbetar på följande sätt: 

 • gemensamma genomgångar.
 • gemensam och individuell faktaläsning.
 • Titta på filmer och diskutera dem.
 • diskutera religioner, t.ex. likheter och skillnader, levnadsregler, åsikter och tankar om dem.
 • arbetar självständigt med att besvara frågor om religionerna.
 • öva religionsbegrepp. 
 • kahoot

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper

 • genom de skriftliga uppgifter vi gör och
 • din delaktighet och ditt resonemang i diskussioner.

 

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,

förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, islam och judendom.

Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.

Eleven visar grundläggande kunskaper om religioner. Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan och inom några religioner samt om vad religion kan betyda för människor.

Matriser i planeringen
Religion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback