Skolbanken Logo
Skolbanken

Gilla Läsa Skriva

Grundsärskolan, Falun · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Du kommer att arbeta med att läsa och skriva i uppgifter utifrån skolverkets bedömningsmaterial Gilla Läsa Skriva.

Undervisning

Du kommer att

  • arbeta med olika lässtrategier.
  • arbeta med bokstävernas fonem, ljud och grafem, form
  • skriva/läsa med lösa bokstäver, penna och/eller på dator/Ipad 
  • reflektera kring bekanta ämnen, film och bilder
  • arbeta med att göra beskrivande texter och berättelser

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 1-6, grundsärskolan
Gilla läsa skriva - Svenska åk 1-6
Uppgifter
Lässtrategier
Skriva och läsa i din dagbok
Skriva och läsa ord eller meningar
Forma bokstäver
Bokstävernas form och ljud.