Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska åk 5 - Kommunikation

Akalla Grundskola F-9, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Årskursplanering för engelska - kunskapsområde kommunikation.

Vad ska vi arbeta med?

Kommunikationens innehåll:

 -Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 

- Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. 

- Åsikter, känslor och erfarenheter. 

- Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Tidsplan

Läsår 21-22

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med olika former för kommunikation:

- samtala i par och grupp

- presentationer

- dialoger

- argumentation och debatter

 

 

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?

- Du ska kunna diskutera/uttrycka åsikter och känslor om olika vardagliga och sociala sitatuoner.

 - Du ska kunna uttrycka erfarenheter om olika vardagliga och livnära situationer som du har varit med om. T.ex. resor, skola, aktivteter utanför skoltid.

 - Du ska kunna återberätta och anpassa ditt muntliga innehåll om t.ex. en saga, sång/låt mm.

Utvärdering

Vi utvärderar arbetet och dina kunskaper löpande under läsåret genom övningar och aktiviteter samt formativa samtal.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback