Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Sagomattan

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi skriver och illustrerar berättande text utifrån serien Sagomattan.

Förmågor du kommer att få träna på

 • Att formulera dig i skrift och tal.
 • Att anpassa språket till syftet.

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • Berätta och skriva en saga med röd tråd. Din saga ska innehålla inledning, händelseförlopp och avslutning. 
 • Berätta sagor med stöd av bild och text.
 • Rita bilder och skriva text som passar ihop.
 • Skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.

Begrepp vi kommer att diskutera och lära oss

 • Huvudperson
 • Miljö
 • Problem
 • Hjälpare
 • Lösning
 • Slut

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • Utgå från Sagomattans mall för att bygga en saga (huvudperson, miljö, problem, hjälpare, lösning och slut).
 • Titta på serien sagomattan för att se hur de berättar och strukturerar sina sagor.
 • Göra gemensamma sagor med text och bild. 
 • Skriva egna sagor och rita bilder till dessa. 
 • Lyssna på sagor och prata om en sagas olika delar.
 • Analysera sagors delar med huvudperson, plats, problem, händelse, hjälpare, lösning och slut.

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Du får vara med och bestämma vad klassens saga och din personliga saga ska handla om.
 • Du kommer att få skriva och illustrera egna sagor.
 • Vi utgår från klassens intresse i diskussioner och samtal, samt i skapandet av vår gemensamma saga.

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

 • Genom enskilt arbete och gruppövningar.
 • Genom samtal och diskussioner i både större och mindre grupp.
 • Genom att skriva och illustrera en egen saga utifrån Sagomattans struktur och uppbyggnad av en saga. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback