Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favoritmatematik 2A

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi arbetar med laborativa genomgångar med utgångspunkt i läromedlet Favoritmatematik 2A.

Vad vi ska lära oss?

Du ska få lära dig:

  • talen 0-100
  • addera och subtrahera ental och tiotal
  • addition och subtraktion med tiotalsövergång
  • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
  • multiplikation med 2, 5 och 10
  • delnings- och innehållsdivision
  • tal i bråkform

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i gemensamma diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, på arbetsblad samt digitalt/på Ipad.

Du ska få lärarledda genomgångar.

 

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet- både i diskussioner och i arbetet med boken. Du visar dina kunskaper både praktiskt och teoretiskt.

Du visar också vad du kan genom diagnoserna som genomförs efter varje avslutat kapitel.


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback