Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Decimaltal

Bäckskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Varför behövs decimaltal? I det här arbetsområdet ska vi träna vidare på decimaltal och lära mer om tusendelar. Du kommer att få använda dina kunskaper om decimaltal när du arbetar med textuppgifter och problemlösning.

Mål: (du kommer att lära dig)

 • Förstå vad som menas med ett decimaltal.
 • Förstå decimaltecknets innebörd.
 • Vara säker på positionssystemet: tiondelar, hundradelar, tusendelar.
 • Decimaltal på tallinjen.
 • Storleksordna decimaltal.
 • Multiplicera decimaltal med 10, 100, 1000.
 • Dividera decimaltal med 10, 100, 1000.
 • Multiplikation med decimaltal.
 • Division med decimaltal.
 • Överslagsräkning- Är svaret rimligt?
 • Använda dina kunskaper om decimaltal i textuppgifter och problemlösning.

 

Arbetssätt: (hur?)

 • Gemensamma genomgångar och övningar.
 • Arbeta med uppgifter enskilt och i grupp.
 • Övning med laborativt material tillsammans med en kompis.

 

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

Du visar dina kunskaper:

 • när du samtalar och löser uppgifter, enskilt och i grupp.
 • genom skriftliga prov och diagnos.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Decimaltal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback