Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik i Förskoleklass - Gläntanskolan 2021/2022

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Alla elever ska få möjligheter att utveckla förtrogenhet med tal och räkning, utveckla ett intresse och få ökad tilltro till sin förmåga inom matematik.

Gläntanskolan Läsåret 2021/2022Förskoleklass

Matematik

Målet med verksamheten

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
 • Känna till några matematiska begrepp.

Verksamhetens innehåll

Vad?

Du kommer få möjligheten att lära dig:

 • Geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)
 • Upptäcka mönster och konstruera egna mönster.
 • Sortera och klassificera (färg, form och storlek)
 • Jämföra och beskriva storlek (Storleksbegrepp: lång-kort, stor-liten, hög-låg, bred-smal, tjock-tunn osv)
 • Känna till lägesord. (på, i, över, under osv)
 • Känna till talområdet 0-10 (antal, siffror, dela upp talet)
 • Tidsuppfattning: Morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll, natt, dag, veckodagar, månader, årstider.

Hur?

Du kommer få arbeta på olika sätt:

 • Vi arbetar med almanackan dagligen, i morgonsamlingen
 • Vi har matematiksamlingar där vi "pratar" matte (tränar begrepp, komparationer osv)
 • Vi klipper, klistrar och konstruerar former och mönster
 • Vi använder vardaglig problemlösning både enskilt och i grupp
 • Vi bygger och konstruerar
 • Vi spelar mattespel och pussel
 • Vi använder plockmaterial i olika former för att göra matematiken "greppbar" och konkret
 • Vi automatiserar utifrån matematikboken

Dokumentation

Vi dokumenterar genom skapande verksamhet och fotografering.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Matriser i planeringen
Matris matematik förskoleklass
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback