Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Historia - revolutionernas tid

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi inleder höstterminen med historieämnet och fokuserar på ett antal händelser som under 1700- och 1800-talet helt förändras människans samhälle och levnadsvillkor: det amerikanska frihetskriget, den franska revolutionen och den franska revolutionen.

KG 21 Revolutionernas tid

 

Tidsperiod 

Vecka 33 – 39

Arbetssätt 

Vi använder oss av läroboken ”Historia 7–9 Utkik” i huvudsak men använder även NE-läromedel för kompletteringar. och utvalda filmer i Binogi (som tidigare hette Studi). Läroboken finns inläst på Inläsningstjänst för alla som vill lyssna på texten samtidigt som man läser. För förtydliga historien så använder vi tex filmer från SLI och  Binogi (som tidigare hette Studi). Vad som ingår i hela kursen och vilka veckor vi jobbar med varje avsnitt/revolution står i dokumentet som vi arbetar med i TEAMS/uppgifter och i skolplattformen/planering och bedömning(pobben)

Formativ undervisning, arbete med instuderingsfrågor/sammanfattningar varvas med gemensamma genomgångar kring grundläggande centrala begrepp och frågeställningar. Regelbundet har vi Quiz (10 basicfrågor). Skriftliga examinationer genomföras i DigiExam.

Varje vecka tittar vi på en nyhetssändning (5 minuter) och pratar lite om det som är aktuellt för att hålla oss uppdaterade i vad som pågår i det svenska samhället och i världen.

Oavsett vilken av revolutionerna vi jobbar med så ska du kunna besvara och förklara nedanstående grundfrågor så bra som möjligt med hjälp av instuderingsfrågor, begrepp, filmer och texter:

-        Vad hände?

-        Vilka orsaker finns till det som hände?

-        Vilka konsekvenser fick det som hände?

 

 

1.    Amerikanska revolutionen  v.33 & 34

Bok s. 119 - 123  Kan du beskriva hur européerna kommer till Nordamerika? Vad hände under Sjuårskriget? Vad blev konsekvenserna av 7-årskriget? Beskriv de 13 kolonierna. Varför ville de brittiska kolonierna bli självständiga? Vad är Boston Tea Party? Vilka konsekvenser fick Boston Tea Party? Varför är George Washington berömd? Varför är 4 juli 1776 ett viktigt datum för amerikaner? Hur och när slutar frihetskriget?? Vad säger självständighetsförklaringen? Vad menas med att makten i USA är delad i tre delar? Vilka grupper i samhället blev missnöjda trots att USA blev självständigt?

Att göra: SLI-film: Amerikanska revolutionen,

Binogi: Boston Tea Party, Frihetskriget, USA bildas

Övning: självständighets-förklaringen, orsaker och konsekvenser,

 

Begrepp: 7-årskriget, 13 kolonierna, brittiska parlamentet, bojkott, tull, Boston giljotin, Robespierre, maktdelning – kongress, president och domstol, lojalister

     

1.    Franska revolutionen    vecka 35 & 36

Bok s. Varför hade Frankrike ekonomiska problem? Vilka orättvisor fanns i det franska ståndssamhället? Varför skulle riksdagen(generalständerna) sammankallas för första fången på 175 år? Hur gick det till då den nya riksdagen - nationalförsamlingen bildades? Vad ligger bakom uttrycket ”eden i bollhuset”? Varför stormas Bastiljen? Vilka nya lagar och regler inför nationalförsamlingen? Varför hände kvinnotåget? Hur är den svenske adelsmannen Axel von Fersen inblandad i revolutionen? Varför hamnar Frankrike i krig ? Varför dömdes kungen till döden 1793? Varför är Robespierre berömd? Vad var Skräckväldet? Hur kommer Napoleon till makten? Varför blir Napoleon så berömd? Vad var tanken med Wienkongressen och vad blev resultatet? Vilka konsekvenser får den franska revolutionen(kort/ lång sikt)?

 

Att göra: SLI-film: franska  revolutionen,

Binogi: inget bröd, Bastiljen stormas, Nationalförsamlingen och kungens död, Skräcken, Napoleon

Övning 1: Deklaration mänskliga rättigheter, övning 2: fråga 14 s.143,  orsaker(direkta/indirekta och konsekvenser(kort/lång sikt)

 

Begrepp: Versailles, 3 stånd, tionde, privilegier, 3:e ståndet, Ludvig14:e, Marie Antoinette, Generalständerna, nationalförsamlingen, eden i bollhuset, Bastiljen, deklaration av de mänskliga rättigheterna, frihet, jämlikhet, broderskap. Axel von Fersen, giljotin, Välfärdsutskottet, Robespierre, skräckväldet, Napoleon Bonaparte, kejsare, Code Napoleon, slaget vid trafalgar, kontinentalblockaden, Kriget mot Ryssland, slaget vi Leipzig, Wienkongressen

 

2.    Industriella revolutionen  v.37 & 38

Bok s. 117 Gör frågor 1-11 + tillägg av Ove

 

Att göra: SLI-film: industriella revolutionen,

Powerpoint: Vilken betydelse förändringarna på landsbygden hade för industriella revolutionen,

Binogi: Jordbruket leder till industriella revolutionen, industrins framväxt, industriella revolutionen och arbetarrörelsen

Ideologier samt orsaker(direkta/indirekta) och konsekvenser(kort/lång sikt)

 

Begrepp: tegar, skifte, får/ull, träda, potatis, avel, kapital, järnmalm, koks/stenkol, textilindustri, arbetskraft, Spining Jenny, ångmaskin, James Watt, smittkoppor, tuberkulos, verkstadsindustri, pappersmassa, Ericsson, SKF, AGA

 

Hur och när bedömer vi?

Du kan alltid visa din förståelse och kunskap under lektionstid genom att delta i diskussioner, ställa frågor, ditt arbete i Teams/uppgifter, Quiz och läxförhör/prov.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter