Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Biologi årskurs 7A HT21

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Biologi betyder läran om livet. Men vad är det som allt levande har gemensamt som gör dem levande? Vad har du, blåvalen, en jordbakterie och en tomatplanta gemensamt? Detta och mer lär vi oss om i biologin i årskurs 7!

Tidsperiod

Vi arbetar med biologi hela höstterminen.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Ämnesinnehållet kommer vara uppdelat i tre områden. Det förstaområdet handlar om att använda näringskedjor för att beskriva ekologiska samband och det andra området handlar om hur miljögifter kan vandra i näringskedjorna och den effekt de får. Det tredje handlar om cellen och artbegreppet. Områdena bygger på varandra med en gemensam röd tråd som utgår från hur olika organismer får näring.  

Mer detaljerade lärandemål för varje delmoment finns i Teams 7X - Biologi - Filer - Kursmaterial 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Jag kommer se era kunskaper genom 

  • Aktivt deltagande på lektioner där du ställer frågor och diskuterar
  • Löpande läxförhör på centrala begrepp
  • Laborationer där jag bedömer er laborativa förmåga och användande av laborationsmaterial 
  • Skriftliga dokumentationer av laborationer. 
  • Två skriftliga prov i DigiExam  

I biologin bedömer man tre förmågor. Den första är kopplad till laborationer och bedöms främst under laboration och vid efterarbetet av dem. Den andra handlar om att använda biologins begrepp och att förklara biologiska samband. Den tredje att ta ställning i diskussioner. De två sistnämnda kan bedömas i exempelvis laborationers efterarbete, inlämningar, skriftliga prov och muntliga diskussioner. Den första har däremot en praktisk karaktär av problemlösning i stunden och bedöms vid laborationer. Större vikt läggs vid de laborationsrapporter som görs senare i biologiundervisningen 

 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Material till kemiundervisningen finns i

1, Teams 7X - Biologi - Filer - Kursmaterial

2, Gleerupsplanering via länken:
https://gleerupsportal.se/laromedel/planering/0c85e3b6-04b4-4528-95d4-b4b12ca66f36/overview

 


Tidsplanen nedan är ungefärlig och kan ändras

Vecka

Område

Laboration

Läxa/Examination

34

 Moment 1- Ekologi & Miljö:

-        Vad är ekosystemet?

-        Producenter, konsumenter och nedbrytare

-        Fotosyntes

-        Ekologiska roller

 

 Exkursion vid ängen där man identifierar arter

 

Redovisar genom att göra en näringsväv på de funna arterna på A3-papper

 

Demonstration Vetemjölsflamma

 

 

35

Moment 1- Ekologi & Miljö:

-        Näringskedjor, -vävar och -pyramider. 

 

Exempel frågeställning ”vad sker om antalet harar minskar?”

 

 

Läxförhör

36

Moment 1- Ekologi & Miljö: 

-        Miljögifters anrikning 

 

Näringspyramider och koppling till vegetarisk kosthållning och klimatet

 

Stereoluppar på växt och djurplankton för att förstå näringskedjan i havet/sjö

 

 

37

Moment 2- Kretslopp & miljöproblem:

-        Miljögifter

 

 

Läxförhör

38

Moment 2- Kretslopp & miljöproblem:

-        Fortsätta med miljögifter

-        Vattnets kretslopp

Demonstration övergödning

 Fotosyntes

 

39

Moment 2- Kretslopp & Miljöproblem

-        Närsalternas kretslopp

-        Kolets kretslopp

-        Växthuseffekten

 

Läxförhör

40

Moment 2- Kretslopp & Miljöproblem

Grupparbete miljögifter

Redovisning av miljögifter

 

41

Repetition inför prov

 

 

 

42

Prov Moment 1 och 2

 

 

43

Moment 3. Cellen - 

Vad är liv? Vad är en art? 

Hur skiljer sig de fyra celltyperna åt?

Lära sig mikroskop – färdiga preparat

 

Egna preparat av kindceller, rödlök.

 

43

Moment 3- Cellen:

Fördjupat om fotosyntes och cellandning med koppling till ansvariga celldelar

 

 

 

Läxförhör

44

Höstlov

Höstlov

 

45

Moment 3- Cellen:

Svampars levnadssätt och användningsområde

 

Tre olika sätt att få sin näring (parasit, symbios eller nedbrytare)

Odling av bakterier på agarplattor 

 

 

 

46

Moment 3- Cellen:

 

Skillnaden mellan bakterier och virus. 

 

Repetition inför prov

 

Läxförhör

47

Repetition inför prov

 

Prov på moment 3

 

Mikroskopering av odlade bakterier 

 

48

Ryggradslösa djur 

 

Ryggradslösa djur är en labblektion med tillhörande aktivitet och innehållet kommer inte komma på provet.

 

Läxförhör

49

 

Sorteringsövning på grupper av ryggradslösa djur

 

50

Reflektion över kursen, betysättning

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter