Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Svenska i Förskoleklass - Gläntanskolan 2021/2022

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Under året som eleverna går i förskoleklass kommer vi att på ett lekfyllt sätt använda och arbeta med språket utifrån Bornholmsmodellen.

Gläntanskolan Läsåret 2021/2022 Förskoleklass

Svenska

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts."

"Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära."

Utdrag från Lgr 11

Konkretiserade mål

  • Att eleven blir språkligt medveten.
  • Att väcka elevens lust till att läsa
  • Att genom lek med språket ge eleven möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva.
  • Att eleven kan lyssna och berätta i grupp samt återberätta en händelse eller saga så att andra förstår.

Verksamhetens innehåll

Tala i förskoleklassen:

  • Högläsning • Berätta och beskriva • Sånger • Lära sig utantill • Fri lek och rollekar • Föra en dialog • Språklek • Teater

Skriva i förskoleklassen:

  • Träna sin hand och fin-motorik • Hitta skrivlust och förstå vad skriftspråket kan användas till • Språklek • Synliggöra skriftspråket i vardagen • Veckans bokstav 

Läsa i förskoleklassen:

  • Hitta läslust • Fri lek • Arbeta med språklig medvetenhet • Högläsning  • Läs läxa 

Planering

Höstterminen 2021 • Rim • Meningar och ord • Stavelser • Ljud • Veckans bokstav

Vårterminen 2022 • Jämförelser • Likheter och olikheter • Sortera ord i klasser • Berätta och beskriva • Sekvenser • Vitsar och gåtor

• Veckans bokstav

Hur?

Vi har svenska varje dag i våra grupper.

"Språklig medvetenhet" innebär att man kan distansera sig till språket och reflektera över det, att se skillnaden på ordets betydelse/ ordets form. För att främja inlärningen är det viktigt att stimulera alla sinnen. Arbetet med den språkliga medvetenheten ingår i alla våra ämnen och aktiviteter. Vi använder oss digitala verktyg såsom språk appar för att öka elevernas intresse och språkliga medvetenhet. 

Pedagogisk dokumentation

Fotografering, redovisning, läxa och samtal 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

organisera och genomföra arbetet så att eleven

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Matriser i planeringen
Svenska Lambda F
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback