Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Idrott och hälsa i Förskoleklassen

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Idrott och hälsa i förskoleklass kommer att innehålla lektioner där vi tränar de grovmotoriska grundformerna som klättra, balansera, springa, krypa mm. Vi kommer också att leka lekar, dansa lättare danser och ha aktiviteter utomhus.

Gläntanskolan Läsåret 2021/2022 Förskoleklass

Förmågor och centralt innehåll

I arbetet utvecklar eleven kunskap om:

Rörelse:
- Grovmotoriska grundformer t.ex. hoppa, springa, rulla, balansera mfl. i lekar och
  banor.
- Bollbehandling dvs. studsa, kasta, fånga.
- Rörelse till musik och enkla danser.
Hälsa och livsstil:
- Ord och begrepp
- Samtal om upplevelser kring lekar och hälsa
Friluftsliv och utevistelse:
- Allemansrättens grunder

- Att orientera sig i närmiljön.

Vi kommer att arbeta så här:

Eleverna kommer arbeta enskilt, i grupp och få vara med och påverka innehållet i följande:

Rörelse:

  • Lekar och olika banor där eleverna tränar på de grovmotoriska grundformerna t.ex. hoppa, springa, rulla, balansera mm.
  • Träning med boll: studsa, kast och fånga individuellt, i banor och i enkla bollekar
  • Lekar med eller utan boll där eleverna tränar samarbete och lär enkla regler.
  • Rörelser till musik till uppvärmning och enkel dans.

Hälsa och livsstil:

  • Eleverna får lära sig ord, begrepp som tillhör idrotten och vad de betyder t.ex. uppvärmning, redskapens namn, allemansrätten med flera.
  • Eleverna deltar i samtal om de lekar och övningar vi gör och nyttan med att röra på sig. 
  • Vi diskuterar regler i lekar, varför de finns och vad som kan hända om man inte följer reglerna.

Friluftsliv och utevistelse:

  • Genomgång och träning på lägesord vid framplockning av redskap.           
  • Genomgång av vad allemansrätten är.
  • Genomgång vad eleverna ska göra så de inte skadar sig själv eller andra när de leker lekar.

Så här visar eleverna sina förmågor och kunskaper

Genom att de:
- Deltar i de praktiska momenten vi gör på lektionerna
- Deltar i samtal och diskussioner vi har på lektionerna.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Förskoleklass Grov- och finmotorik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback