Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Engelska

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Planering för engelska under Läsåret 2021/2022

Planering 

Under läsåret kommer vi att arbeta med olika arbetsuppgifter i ämnet engelska. Genom arbetet får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, lyssna, tala och samtala.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för terminens arbete:

Du får möjlighet att utveckla...

  • din förmåga att förstå och använda innehållet i texter av olika slag
  • din förmåga att skriva, berätta samt delta i samtal om olika ämnen,
  • din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå talad och skriven engelska och för att göra dig förstådd i samtal och olika former av redogörelser,
  • din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang för att underlätta i samtalssituationer och olika former av redogörelser.

Bedömning - Under terminen bedöms på vilket sätt...

  • du kan förstå och tolka innehållet i både talad och skriven engelska och då använda olika strategier för att underlätta din förståelse av det du läser eller lyssnar till.
  • du kan använda texter och talat språk från olika medier för att skriva, berätta och samtala 
  • du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift och då anpassa ditt språk till dem du kommunicerar med och till sammanhanget,
  • du kan förtydliga dina texter och muntliga framställningar genom att bearbeta och förbättra dem samt även använda olika strategier för att lättare kunna göra dig förstådd i samtal och olika former av redogörelser.

Vad ligger till grund för bedömningarna?

De arbetsuppgifter du genomför under terminen kommer att ligga till grund för bedömningarna.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att utveckla dina förmågor kommer vi på lektionerna se på filmer och TV- program och även läsa olika typer av texter i olika ämnen. Vi kommer också att läsa en bok tillsammans. Vidare kommer du att få träna på att skriva egna texter med de hjälpmedel som du behöver. Du kommer att erbjudas extra stöd under terminen och uppgifterna kommer att anpassas till dina förutsättningar.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback