Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Läsresan årskurs 2

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

I Läsresan kommer vi att träna på att få läs-och skrivflyt. Vi kommer att läsa olika slags texter såsom berättelser, fakta, instruktioner, förklaringar, verser och poesi. I arbetsboken kommer vi att träna på ordförståelse, grammatik och på att skriva olika texter.

Vi kommer att arbeta med varje kapitel under två veckor och träna:

 • Gemensam läsning
 • Enskild läsning
 • Ord att förstå
 • Läsförståelse
 • Ord att stava
 • Grammatik
 • Att skriva olika typer av texter
 • Göra övningar på elevwebben 
 •  Diktamen utifrån aktuella ord

 

Vi kommer att bedöma:

 • Din förmåga att resonera och förklara hur du tänker
 • Ditt praktiska arbete under lektionerna ( din delaktighet )
 • Utvecklingen av ditt skrivande ( berättelser och faktatexter )

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback