Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Argumenterande text åk 5

Essingeskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Om man vill förändra någonting på skolan, hemma eller i samhället så är det bra att kunna argumentera för sin åsikt. I en debattartikel kan du ta ställning i en fråga och försöka övertyga andra om genom tydliga argument. Under detta avsnitt kommer vi att läsa olika debattartiklar och även skriva en egen.

Mål

Läsa

  • Urskilja artikelns struktur
  • Hitta tes och argument
  • Se hur skribenten möter motståndares argument
  • Resonera om skribentens avsikt med artikeln

Skriva

  • Planera och skriva en debattartikel
  • Formulera en tes
  • Formulera argument uppbyggda på fakta som stödjer tesen
  • Formulera ett motargument
  • Använda referatmarkörer och bindeord
  • Skriva och stava rätt

Lektioner

Vi kommer att utgå från boken "Klara svenskan", även titta på kortare filmer om debatter.

Efter att eleverna har planerat sin text får de skriva den förhand. Eleverna läser sina texter för varandra och utvecklar dem efter respons från såväl kamrater som lärare. När de känner sig nöjda lämnas texten in för bedömning.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Argumenterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback