Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Reisen und das Wetter

Tornhagsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi ska arbeta med tema Resor.

Mål: Du ska kunna läsa och förstå texter, lära dig nya ord om resande, lära dig hur man använder rörelseverb  på tyska.

Arbetssätt: Genomgångar av läraren, eget/parvis arbete med texter/uppgifter, dialoger, ordkunskap, grammatik
 
Examination: Test av ordkunskap, skriftlig/muntlig förmåga, samt hör/läsförståelse
 
Innehåll/Texter att arbeta med

Texter att läsa

Övningar

Grammatik

Gewitter

Es sieht nach Gewitter aus s. 6-9

Läsa och förstå

Sammanfatta

Ordkunskap

Verb i perfekt - läxa till torsdag v 35

Ein Wochenende in Berlin 16-19

 

Läsa och förstå + uppgifter sid. 20

Ordkunskap

Perfekt

Lyricstraining

Ausflug mit dem Fahrrad s. 26-29

Hörübung Die Studienreise

Läsa och förstå

Ordkunskap

Dramatisera (muntligt) 

 

Musik: 99 Luftballons

Lyricstraining

Översätta texten - avslutningen - återberätta på tyska i perfekt

Lyssna, ordkunskap

 

Hochwassaer s. 32-37

Väderord - Digilär

Skriva egna 

Lyssna på vädret

väderprognoser

Läsförståelse

Hörförståelse

Väderord/väderprognoser

Skriva och spela in egna väderprognoser

kasus - ackusativ/dativ + prepositioner

Repetera perfekt

Väderord/väder-prognoser

Skriva och spela in egna väderprognoser: Wie wird das Wetter in Linköping? 

Das Wetter in Linköping - manus och spela in, läxa - verben

Ny läxa

Türkisch del 2 13.35

Planera ett nytt tema: Meine Zukunft

Meine Zukunft: Texte hören, Wörter lernen, die Fragen beantworten

Die Hausaufgabe

Meine Zukunft: Wörter lernen, die Fragen beantworten

Verbet werden - grammatikhäftet s 25. 

Meine Zukunft: Texte hören, Wörter lernen, die Fragen beantworten

Die Diskussion vorbereiten

werden

Diskussion Meine Zukunft

 

Prov i tyska: Hör/

läsförståelse

Diskussion Meine Zukunft

Vorbereitung

Grammatik üben

DIskussion + ein neues Thema: Freundschaft, Liebe und Gefühle - gå igenom planering

Jobba med text/ord

Oregelbundna verb


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback