Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Biologi

·

Årskurs:

7

Livet på vår jord 7a

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Hur kommer det sig att just jorden blev så lämplig för liv? Detta och om hur naturens system hänger ihop och påverkar varandra ska du få lära dig mer om under detta arbetsområde.

 

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta område ska du:

  • Veta hur ett mikroskop fungerar
  • Kunna beskriva förutsättningarna för liv på jorden
  • Ha kännedom om livets utveckling på jorden och organismernas indelning
  • Förstå vad fotosyntesen/cellandning är och hur dessa fungerar
  • Veta vad ett ekosystem är och vad det innehåller.
  • Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
  • Ha förståelse för energiflöde i ekosystem.
  • Kunna beskriva kretsloppen för vatten och kol.

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och praktiska uppgifter.

(Exkursion: Mitt hav)

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan.

Du har möjlighet att visa dina kunskaper både muntligt genom att svara på frågor och delta i diskussioner samt skriftligt i uppgifter och på prov, läxförhör och exit-ticket.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Matriser i planeringen
Fy och Bi åk 7. Ekologi, astronomi
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback