Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Biologi Miljarder liv i en kropp HT 21

Rättviksskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 8 november 2021

Biologin i åk 8 handlar om dig, om hur dina celler och kroppens organsystem fungerar och samarbetar. Ju mer du vet om hur kroppen fungerar desto bättre möjlighet har du att ta hand om dig för att må så bra som möjligt. Både nu och längre fram i livet. Globalt mål: Hälsa och välbefinnande. Under lektionerna blir det genomgångar och laborationer. Ni ska läsa/lyssna i boken, se film och diskutera. Till varje delområde finns uppgifter du ansvarar för att göra som övning och repetition. Din aktivitet på lektionerna har stor betydelse för hur mycket du lär dig och ju mer du visar och gör desto mer bedömningsunderlag får läraren. Provresultat är "bara" en del av totala bedömningen. Vill du fördjupa dig finns det flera möjligheter och du kan komma med egna förslag.

 

 

MILJARDER LIV I EN KROPP

Globalt mål

 

Övergripande mål: 

Veta vad en cell behöver samt begreppet cellandning

Känna till matspjälkningen alltså matens väg genom kroppen

Känna till våra andningsorgan och varför vi andas

Känna till vårt blodomlopp och vilka uppgifter blodet har

Veta hur kroppen blir av med ”avfallsämnen”

 

 Cellen sid 246-250

Veta vad en cell behöver

Vet vilka cellens delar är samt vilken funktion de har i cellen

Vad innebär cellandning

Vad är stamceller

Vad är tumörer och hur kan de behandlas

 

Andningsorganen sid 260-263

Namnge de olika delarna av våra andningsorgan och förklara deras funktion. 

Ge exempel på problem som kan uppstå i våra andningsorgan.

 

Matspjälkningsorganen sid 254-259, (277-278)

Beskriv matens väg genom kroppen. Vad händer med maten i de olika delarna den passerar genom kroppen, från det att du stoppar den i munnen tills det att den kommer ut i form av bajs?

Namnge de olika delarna  i matspjälkningsorganen samt beskriva deras funktion.

Förstå samband mellan mat och hälsa samt kunna ge några exempel på problem / sjukdomar som kan uppstå i matspjälkningsorganen. Beskriv symptom på problem samt ange orsak.

 

Blodomloppet

Sid 266-269 

Namnge de olika delarna av vårat blodomlopp och förklara deras funktion.

Beskriv hjärtats funktion.

Sid 270-273

Blodets innehåll, immunförsvar, immunitet och allergi, inkubationstid, antibiotikaresistens

Sid 274-276

Kroppens blodrenare: lymfa, lever och njurar

Sammanfattning sid 285-286

Bedömning:

  • Aktivitet på lektioner 
  • Kvaliteten på din dokumentation
  • Visad faktakunskap, prov på Cellen (sid. 246-250), Andningsorganen (sid. 260-263) samt Matspjälkningsorganen (sid. 254-259 + 277-278) torsdag v. 45.

Tidsåtgång ca 12 lektioner


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bi "Vad är viktigt?" Om kroppen v 12
Biologi utvärdering
Biologi filmfrågor hjärta blodomlopp
Biologi utvärdering
Biologi filmfrågor hjärta blodomlopp
Biologifrågor Blodomlopp och blod ht 19
Biologifrågor blodomlopp och blod ht 19
Biologiprov om kroppen ht 19
Biologiprov Kroppen ht 19
Biologiprov Miljarder liv i en kropp ht 19
Övningsprov biologi
Bi Hudfakta v 22
Bi matspjälkning v 15
Biologi lab andning och puls
Biologi lab andning och puls
Biologi anatomi kroppen
Biologifrågor att jobba med i grupp eller enskilt
Biologiprov Miljarder liv i en kropp ht 19
Biologi Övningsprov
Biologi Övningsprov
Matspjälkningen 5 min
Cellens behov, stamceller, tumörer, liv och död.
Matspjälkningen 3X5 min
Matspjälkningssystemet-vår maghjärna 3 min
Din mage-besvär och sjukdomar 15 min
Det dolda sockret 14 min - om hälsa, godis och sockerfällor
Andningen och andningsorganen
Människans andningsorgan 7 min
Blodet och blodomloppet 12 min
Njuren-och att leva med dialys 17 min
Immunförsvaret 7 min
Immunsystemet-överföring av sjukdomar 4 min
Immunsystemet-en översikt 2 min
Immunsystemet-olik typer av skydd 2 min
Immunsystemet-allergier och problem i immunsystemet 3 min

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback