Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1 - 3

Matematik - Problemlösning år 1, 2 och 3

Slaka skola, Linköping · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Ibland möter man på matematiska problem i vardagen som man behöver kunna lösa. Det kan vara hur mycket mat du behöver handla till ett kalas, hur mycket färg du behöver när du ska måla om ditt rum, eller hur mycket vatten du ska ha i din tillbringare med saft. Vi kommer alltid att möta på olika problem en del lätta och andra svåra att lösa men om vi försöker att vara kreativa, använda vår fantasi och våga pröva på olika sätt kan vi komma på bra lösningar.

Undervisning:
I år 1 arbetar vi främst med enkla problem i elevnära situationer inom talområdet 0 -  10.
I år 2 arbetar vi främst med problem i elevnära situationer inom talområdet 0 - 100.
I år 3 arbetar vi främst med problem i elevnära situationer inom talområdet 0 - 1000.


Vi arbetar med:
* Räknesagor - vi löser räknesagor och gör egna räknesagor till olika uppgifter, t.ex. 31 - 7.
* Kombinatorik - t.ex. fundera ut alla olika sätt man kan färglägga en flagga med 3 fält med hjälp av 3 olika färger.
* Problemlösning i 1 led
* Problemlösning i 2 led
* Problemlösning i 3 led
* Gemensam problemlösning - 3 personer löser ett problem tillsammans med hjälp av var sin ledtråd.
* Öppna problem - uppgifter med många svar som är rätt.
* Känguruproblem - lite svårare problem med 4 olika svarsalternativ. Vi jobbar 2 och 2. (År 2 och 3)
* Concept cartoons (4 barn har löst en uppgift, vem har rätt?) (År 3
* Rika matematiska problem (problem med flera lösningsförslag) (År 3)

Vi tränar på att lösa problem på olika sätt (Problemlösningsstrategier); främst genom att:
* använda laborativt material,
* göra det på riktigt,
* rita bilder,
* prova oss fram,
* leta efter mönster,
* göra en tabell

Vi tränar också på att visa hur vi löst problem, dvs med hjälp av uträkningar, bilder mm.
Vi tränar på att använda rätt enhet i våra svar.

Med hjälp av projektorn är det lätt att visa olika lösningsförslag och prata om lämpliga problemlösningsstrategier.

När man arbetar med problemlösning utvecklar vi följande förmågor:
* logiskt tänkande
* koncentrationsförmåga
* uthållighet
* dra slutsatser
* planera
* visa och förklara hur man tänkt

 • Arbetssätt:
  Vi arbetar med problemlösning individuellt, i par och i grupp.
  Vi tränar på att använda olika strategier för att lösa problem.
  Vi tränar på att redovisa våra lösningar muntligt och skriftligt.
  Vi tränar på att bedöma om svaret är rimligt.
  Vi diskuterar olika lösningsförslag.

 


Bedömning i år 1:

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer inom talområdet 0 -10.
Eleven kan redovisa sin lösning muntligt eller skriftligt.

Bedömning i år 2:
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer inom talområdet 0 -100.
Eleven kan redovisa sin lösning muntligt eller skriftligt.

Bedömning i år 3:
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer inom talområdet 0 -1000.
Eleven kan väja en lämplig strategi för att lösa sina problem.
Eleven kan redovisa sin lösning muntligt eller skriftligt.
Eleven kan bedöma om svaret är rimligt.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven löser enkla problem genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Matriser i planeringen
Matematik - Problemlösning år 1, 2 och 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback