Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska

·

Årskurs:

6

Norden och våra grannspråk

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Här kommer du att lära dig mer om våra grannländer här uppe i norr. Vi studerar också Nordens olika språk och ser till skillnader och likheter med svenska språket. Vi kommer under perioden att läsa skönlitteratur från Norden. Området kommer också ta in en liten repetition av våra Nationella minoritetsspråk.

Du ska träna på att:

 • Läsa, lyssna och ta till dig information på olika sätt
 • Bearbetar nya kunskaper både enskilt och i grupp
 • Samarbeta 
 • Muntligt berätta om det du lärt dig

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • Nordens länder
 • Huvudstäderna i Norden
 • Några typiska saker för länderna i Norden
 • Språken i Norden
 • Skönlitteratur från Norden

 Du visar dina kunskaper genom att:

 • Svara på frågor och göra övningar
 • Redovisa fakta om Norden genom presentation för klassen
 • Svara på frågor i ett "begreppstest"
 • Skriva en kort bokrecension om boken du läst

 Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • Tillsammans och enskilt läsa fakta främst via NE
 • Svara på frågor och arbeta med övningar i NE
 • Titta på Geografens testamente och bearbeta frågor kring filmerna
 • Göra en presentation i liten grupp som ska redovisas för klassen
 • Enskilt läsa en bok från något av de andra nordiska länderna.
 

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback