Skolbanken Logo
Skolbanken

Äpple

Slottsjordsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Vi startar läsåret med att lära mer om äpplen och dess livscykel.

Syfte med arbetsområdet

Du ska få undersöka äpplen på flera olika sätt. Du får lära dig var äpplen växer och hur de kan användas. Du får öva på att samspela med andra, förstå ord och söka information. Du får också öva på begreppen hel och halv. Vi kommer skapa mönster och räkna. Du får också använda äpplen för att skapa bilder. På musiken kommer vi att sjunga om äpplen.

 

Centralt innehåll

  • skapande
  • sånger och ramsor

  • äpplets livscykel

  • ramsräkna

  • sortera och kategorisera

  • mönster
  • hel och halv

 

Arbetssätt

Vi ska sjunga och lära oss ramsor om äpplen. Vi ska plocka äpplen och titta på äppleträd. Vi ska undersöka äpplen och då titta på storlek, färg, form och på insidan av äpplet. Vi ska räkna äpplen. Vi ska skapa med äpplen. Vi ska smaka på olika saker gjort av äpple. Vi kommer även att göra experiment med äpplen.

 

Så här visar du vad du lärt dig

Genom att delta i våra olika aktiviteter visar du vad du lärt dig.

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

Några verktyg och tekniker för bildframställning.

Tal i bråkform, till exempel en halv.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.

Sång och spel i olika former.

Sång- och danslekar.

Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.

Djur och växter i närmiljön.

Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.

Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter