Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Världskrigens tid

Tellusborgsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Första och andra världskrigen

Planering, sidhänvisning och prov till världskrigens tid. HT-21

Planeringen är preliminär och kan förändras men sidhänvisningarna är dem samma och det är alltid bra att läsa hela kapitlen. Vi kommer att närstudera filmen världens undergång första världskriget (youtube) ca 20 minuter lång. Andra tips på filmer är Begreppa filmer på inläsningstjänst, dessa filmer är enklare filmer som ger en liten grund. Historiepodden är ett bra tips för de som vill fördjupa sig ordentligt.

Det är inga officiella läxor men jag rekommenderar att man läser sidorna i boken som hör till veckans planering och tar upp saker man inte förstår med mig.

V.34

Nyhetssommar, övning orsak och konsekvens. Handlar om det som händer i Afghanistan.

V.34/35

Nyhetssommar, övning orsak och konsekvens.

Börja med 1a världskriget. Introduktion, börjar med resultatet.

Visa film och fylla i Tankekartan.

Världen delas varför?

Ordlistan:

Kolonialismen

Fyller i kampen om kolonierna under orsaker i tankekartan.

Filmen till 3.10. Vad hände och när. Alla funderar själv först sedan tillsammans.

Filmen fortsätter till 7.35. filmen beskriver Europa innan kriget.

Ord till ordlistan:

Arbetarklass

Arbetarrörelse

Kapitalister

Kapprustning

Vi fyller i orsaken kapprustning i mallen.

 

Om man är borta under denna vecka läser man sidorna:

 190-191. Starten

194-195. Orsakerna

195. De allierade

V.35

 

Film till 10.43

Vilka är med i kriget. Vi läser i boken s. 194-195 och tittar på kartan

Fyll i orsakerna allianser och nationalism i mallen

Fyll i vilka lag.

Ord till ordlistan:

Allianser

Ententen

Centralmakterna

Nationalism.

V.35/36

Paus i filmen. Skyttegravskrig? Läser gör övning s.203

Om man är borta läser man s.

199-200 skyttegravskrig

204-207 slutet.

 

Film till 12.10

Vi pratar om tidens anda.

Film till 15.30 4 år senare, freden, fördraget och hämnden.

Vi läser s. 207 vi diskuterar vad var problemet med freden.

Fyll i konsekvensers i mallen.

Ord till listan:

Versaillesfreden.

Film till 16.00

Film till 16.25 kartan görs om.

Vi tittar på kartan och jämför med kartan på mallen, vad har hänt?

Filmen till slutet.

 

V.36/37

Vi tittar på filmen They shall not gro old.

V.38

Prov på kriget, orsakerna, konsekvenser och den problematiska freden.

Onsdag 9B,C,E,F

Torsdag 9D

 

V.38

Mellan 2 krig. Ekonomin och diktaturernas Europa.

Sidorna

 226-227

215-217.

 

V.39

Förklara ord:

Nazister

Bojkott

Judar

SA patruller

Jurister

Arier

Vad hade hänt i Europa?

Historisk inlevelse, sidan 225

Film och anteckningar.

Om du är borta läs sidorna:

231-232 vägen till kriget

222-224 Hitlers väg till makten

V.40

Egen fördjupning, själva kriget.

V.41

Förintelsen, jag visar bilder. Diskussion.

v.43

Slutet, atombomberna.

Muntligt seminarium/ prov i små grupper. Preliminärt datum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter