Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Grovplanering v. 34-41

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

I kapitel 1 kommer du få lära dig om rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga matematiska situationer. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Planering i matematik åk 7

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis. 

 • Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa

Läxa har ni flertalet veckor. Ni tränar på veckans läxa hemma alternativt på studietiden och får sedan ett skriftligt test där ni gör ca 3 st uppgifter från läxan. Ni får inte veta i förväg vilka uppgifter från läxan som kommer. Läxförhören kommer vara betygsgrundande.

 

Diagnoserna 

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej. 

Bedömningsunderlag

 

 1. Skriftliga prov

 2. Läxförhör

 3. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning 

X Kap 1 – Taluppfattning och tals användning

 

 

V.

Lektion

Film att se, helst  innan veckans lektioner

Läxa

33

Mentorsdagar

   

34

Lektionsstart onsdag

   
 

Fördiagnos

   

35

     

 

1.1 Naturliga tal

Film 1.1 Naturliga tal

 

 

1.2 Numeriska uttryck

Film 1.2 Numeriska uttryck

 

 

1.3 Hela tal

Film 1.3 Hela tal

 

 36

1.4 Rationella tal 

Film 1.4 Rationella tal

 

 

1.5 Räkna med bråk 

Film 1.5 Räkna med bråk

Onsdag

Läxa 1

       

 37

1.6 Multiplikation och division 

Film 1.6 Multiplikation och division

 

 

1.7 Division med stora och små tal 

Film 1.7 Division med stora och små tal

Onsdag

Läxa 2

 

     

38

1.8 Avrundning och överslagsräkning 

Film 1.8 Avrundning och överslagsräkning

 

 

Blandade uppgifter 

 

Onsdag

Läxa 3

 

     

39 

Diagnos kap 1

   

 

Träna Tal / Utveckla tal 

 

Onsdag

Läxa 4

 

     

40 

Förmågorna i fokus

   

 

Repetition 

 

Träna inför provet

 

 

 

 

   

 

 

   
     

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Lärandematris-Tråsättra
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback