Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Yrken.

Gemensamt Söderhamns grundskolor, Söderhamn · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Vi kommer att arbeta med temat yrken. Vad är ett yrke? Har du något drömyrke? Vi kommer att fundera kring vilka yrken som finns och lära oss mer om några olika yrken. Vi kommer också att bekanta oss med olika viktiga samhällsfunktioner i området t ex brandkår, polis och skola, och lära oss mer om dessa.

Det här ska vi lära oss:

 • veta vad ett yrke är
 • kunna ge exempel på några olika yrken
 • kunna lyssna på enkla faktatexter om olika yrken och muntligt kunna svar på frågor omkring dessa
 • kunna skriva en enkel faktatext om ett yrke
 • kunna söka information om yrken och formulera och besvara frågor om yrken

Så här ska vi jobba:

Du kommer att få:

 • tillsammans med klassen göra en tankekarta över alla yrken vi kommer på
 • titta på filmer och läsa faktatexter om olika yrken
 • samtala om yrken och olika samhällsfunktioner (som räddningstjänst och polis)
 • söka information om yrken och göra jämförelser mellan yrken
 • skriva gemensamma och enskilda faktatexter om olika yrken

Bedömning:

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa mig vad du lärt dig genom att:

 • rita och skriva om ett yrke
 • delta i gemensamma diskussioner
 • veta vad ett yrke är
 • berätta om ett yrke och kunna berätta om vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket
 • kunna lyssna aktivt vid filmvisning eller när någon berättar om ett yrke

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Yrken och verksamheter i närområdet.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback