Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Söra46 NO Rörelse och kraft

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Vi kommer nu arbeta med kapitlet rörelse och kraft. Vi kommer att utgå från Koll på No åk 6.

Mål med området/vad

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

 • Förklara gravitationskraft med exempel.

 • Förklara friktionskraft med exempel.

 • Förklara centripetalkraft med exempel.

Genomförande/hur

    Det här kommer vi göra för att vi ska lära oss:
 • Lärarledda lektioner och samtal
 • Läsa och diskutera faktatexter enskilt, i par och i grupp
 • Se undervisningsfilm och diskutera dem
 • Göra olika former av undersökningar samt dokumentera dessa
 • Arbeta med ämnesspecifika begrepp
 • Svara på faktafrågor och resonerande frågor

Varför

Kunna använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Bedömning

 • Skriftligt prov, muntliga samtal och visad förståelse under arbetsområdet.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback