Skolbanken Logo
Skolbanken

Snickerboa och hela Stömne förskola utforskar musik tillsammans

Stömne förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Vi skapar gemenskap och glädje kring musik och sång.

Arbetsområde/tema/projekt: Musik

Tidsperiod:33-37

Förskolans namn:  Stömne förskola

Grupp: Alla avdelningar

Barnens ålder: 1-5

År och datum: 2021 08

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Barnen ska få utforska sång och musik på olika sätt. 
-

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-Skapa musik och ljud. Uppleva musik på olika sätt. Hitta gemenskap och glädje kring musik och sång. 


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?


- Vi skapar olika instrument av återvinningsmaterial och använder de instrument som vi har på avdelningarna. 

- Sjunger , Danslekar, Dramatisera till musik, Dansar en bok, målar till musik. Använder oss av ramsor. 

- Följer barnens intresse. 

- Arbetslagen är ansvariga för genomförandet. 

 

- Gemensamma sång- och musiksamlingar leds av några ansvariga pedagoger. Vi lär oss några nya sånger och ramsor med tecken/rörelser, bl.a. från instagramkontot  ”små sånger för stora hjärtan”.

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Via Unikum, lärloggar
- Trestegs-dokumenten

- Via barnens alster. 

- Dokumentation på avdelningar. 

 

 

Planeringen upprättad av: Alla avdelningar

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback