Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Pedagogisk planering Matematik åk 1

Hälsingbergsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Grundläggande matematikkunskaper är väldigt viktigt för att ha en möjlighet att gå vidare i inlärningen. Därför kommer du att få jobba mycket med att bli säker på talområdet 0-10. Du kommer även att jobba med geometriska former, matematiska begrepp, längd, vikt och tabeller samt problemlösning.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklasDu ska utveckla din förmåga att:

 • dela upp tal 1-10 på olika sätt, t ex 5+5=10  5=3+2
 • förstå tal (taluppfattning, talraden)
 • använda likhetstecknet
 • använda matematiska begrepp
 • avläsa klockan
 • jämföra, uppskatta och mäta längd
 • delta i matematiska samtal som tex problemlösning

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • dela upp tal 1-10
 • använda likhetstecknet
 • använda och förstå begrepp som dubbelt, udda-jämt, flest-färst
 • använda och förstå begreppen addition och subtraktion
 • räkna talraden till 20 och talens grannar
 • avläsa klockans hela timmar
 • mäta med enheten cm
 • samtala och komma med egna funderingar kring problemlösningar


Så här kommer du att få visa dina förmågor:

 • genom att samtala i grupp
 • genom att arbeta med arbetsblad
 • genom att skriva räknehändelser
 • genom arbeta med konkret arbetsmaterial

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • enskilt och i grupp
 • räkna på mini-whiteboards
 • rita och skriva
 • spela spel
 • arbeta med konkret material
 • se på film

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning


Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback