Skolbanken Logo
Skolbanken

Hemkunskap

Sollebrunns skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Under läsåret 2021/2022 kommer du arbeta med hemkunskap.

Beskrivning av arbetsområde/tema

I hemkunskap ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att välja, planera och fullfölja uppgifter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. Du ska ges möjligheter att bli förtrogen med redskap och arbetsmetoder som förekommer i hemmet och skolan. Du ska även ges möjligher att använda symboler, bilder, ord och begrepp inom ämnesområdet Undervisningen skall på så vis bidra till ökad sjävständighet och tilltro till den egna förmågan.

Mål

Du ska tillsammans med vuxen baka och laga enklare maträtter.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Du ska tillsammans med vuxen:

 • använda enkla recept med symboler och bilder.
 • tillaga enkla maträtter och mellanmål.
 • baka.
 • använda olika redskap.
 • hantera olika livsmedel.
 • lära dig hygien vid tillagning.
 • diska för hand och i maskin
 • praktisera återvinning
 • planera och delta i inköp

 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du delta i att:

 • använda recept med bilder och symboler.
 • tillaga måltider och enkla mellanmål.
 • baka.
 • hantera olika livsmedel.
 • använda olika metoder och redskap.
 • diska för hand och i maskin.
 • duka och delta i måltider.
 • delta i återvinning.
 • delta i inköp

Bedömning

Vad ska bedömas?

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan delta i att:

 • använda enkla recept med symboler och bilder.
 • tillaga enkla maträtter och mellanmål.
 • baka.
 • använda olika redskap.
 • diska för hand och i maskin
 • praktisera återvinning.
 • planera och delta i inköp

Hur ska det bedömas?

Bedömningen sker fortlöpande utifrån din förmåga att delta i det praktiskta arbetet.


Läroplanskopplingar

planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.

Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider. Ämnesspecifika begrepp

Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback