Skolbanken Logo
Skolbanken

Mål 2: Värna om miljö, rättvisa och fredliga samhälle

Parkens förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Personal ska ge barnen möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen.

Innehåll

Mål 2: Personal ska ge barnen möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen. 

 

Mål från Lpfö 18: 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Aktiviteter / hur: Genom vårat projekt som handlar om hållbar utveckling kommer vi att undersöka frågan ”Varför vatten??”. 
Genom experiment, digitalt och skapande kommer vi att undersöka vatten på olika sätt. Genom dialog och samtal tar vi reda på barnens förkunskaper för att vidareutveckla och bygga vidare på. 

På våra naturdagar kommer vi följa årsutvecklingen, använda skogens resurser i olika aktiviteter och även använda naturens resurser genom att ta med material från skogen tillbaka till förskolan för att skapa naturkonst, exempelvis Mandala. 

 

Utvärderingsmetoder: Under arbetslagsreflektionerna kommer vi reflektera och analysera. 

 

Uppföljning mål 2: Vi kommer att var 6.e vecka ha en uppföljning när vi byter de mindre projekt grupperna då vi analyserar och utvärderar. 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback